Ενεργειακό Τζάκι –Αλήθειες και Ψέματα

Ενεργειακό Τζάκι –Αλήθειες και Ψέματα

Στο σχήμα φαίνεται ο τρόπος λειτουργίας ενός ενεργειακού τζακιού. Πιο συγκεκριμένα:

(Α) Εισαγωγή πρωτεύοντος αέρα για την διατήρηση της καύσης.
(Β) Παροχή αέρα για την αεροκουρτίνα(με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται το μαύρισμα του τζαμιού της εστίας).
(C) Παροχή αέρα βεντιλατέρ ανεμιστήρα.
(D),(E) Παροχή αέρα για δευτερεύουσα καύση.

Όπως παρατηρούμε και στο παραπάνω σχήμα ο αέρας του εσωτερικού χώρου αναμειγμένος με νωπό αέρα από το εξωτερικό περνάει γύρω από τα τοιχώματα του θαλάμου καύσης , θερμαίνεται μέσω ακτινοβολίας και εξέρχεται από τις περσίδες του τζακιού με θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν και τους 120 oC.

Τα ενεργειακά τζάκια αέρα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες :

1) Ένθετα Τζακιών (γνωστά και ως κασετίνες)
2) Τζάκια Monoblocco (Είναι τζάκια όπως αυτό που φαίνεται στο παραπάνω σχήμα).

Τα τετραγωνικά τα οποία μπορεί να θερμάνει ένα τζάκι έχουν να κάνουν πέρα από την συσκευή και με πολλούς άλλους παράγοντες( απώλειες χώρου, εναλλαγές αέρα) γεγονός που καθιστά δύσκολη την εκ των προτέρων εκτίμηση. Βέβαια ένας εμπειρικός κανόνας είναι ότι μια ενεργειακή εστία της πρώτης κατηγορίας επαρκή για την θέρμανση έως και 120 τ.μ ενιαίου χώρου ενώ μια ενεργειακή εστία της δεύτερης κατηγορίας μπορεί να θερμάνει έως και 150 τ.μ διαχωρισμένων χώρων με την χρήση αεραγωγών.

Λίγα λόγια για την δευτερεύουσα καύση

Η δευτερογενής καύση συντελεί ώστε τα καπναέρια της πρωτογενούς καύσης να καίγονται με δευτερεύουσα φλόγα πριν την είσοδό τους στον καπνοσυλλέκτη χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό θέαμα διπλής φλόγας, μεγαλύτερη απόδοση και επομένως εκπομπή λιγότερων ρύπων στο περιβάλλον (οικολογική καύση).Προσοχή αρκετές εταιρίες λέγοντας δευτερεύουσα καύση αναφέρονται στον αέρα που εισέρχεται στο τζάκι για την καθαρισμό του τζαμιού(αεροκουρτινα) παραπλανώντας έτσι τους πελάτες.

Πλεονεκτήματα μετατροπής τζακιού ανοικτού θαλάμου σε ενεργειακό.

Μια μετατροπή ενός κλασικού τζακιού(ανοικτού θαλάμου) σε ενεργειακό είτε επιλεχθεί μια εστία της πρώτης είτε της δεύτερης κατηγορίας μπορεί να προσδώσει μόνο πλεονεκτήματα. Πιο συγκεκριμένα :

1) Εκμεταλλευόμαστε στο μέγιστο δυνατό βαθμό την θερμική απόδοση του ξύλου. Σε ένα τζάκι ανοιχτού θαλάμου μόλις το 20% την θερμότητας που δημιουργείτε από την καύση αποδίδεται στον χώρο διαβίωσής ενώ το υπόλοιπο 80% διαφεύγει στο περιβάλλον με μορφή καυσαερίων. Το ποσοστό αυτό σχεδόν αντιστρέφεται με την μετατροπή σε ενεργειακό αφού μόλις ένα 20%-25% της παραγόμενης θερμότητας διαφεύγει στο περιβάλλον και το υπόλοιπο 75%-80% αποδίδεται στον χώρο διαβίωσής μας.

2) Με την μετατροπή αυτή επιτυγχάνουμε σημαντική μείωση στην κατανάλωση ξύλου. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ένα τζάκι ανοιχτού θαλάμου έχει μια μέση κατανάλωση της τάξεως των 7-9 Kg/h ενώ ένα ενεργειακό τζάκι καταναλώνει κατά μέσω όρο 2-4 Kg/h.

3) Μεγιστοποιείτε η ασφάλεια κατά την λειτουργία του τζακιού αφού δεν υπάρχει φόβος να διαφύγει η φωτιά(μέσω κάποιας σπίθας) ούτε τίθεται ζήτημα εισαγωγής κατάλοιπων της καύσης στον χώρο διαβίωσής αφού όπως φαίνεται και από το σχήμα ο αέρας της καύσης και ο αέρας που εισέρχεται στον χώρο μας είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους.

4) Η μετατροπή ενός τζακιού σε ενεργειακό αποτρέπει και την επιστροφή των καυσαερίων στον χώρο μας ακόμα και σε περιπτώσεις λανθασμένης κατασκευής της καπνοδόχου. Μέσω του τάμπερ που έχει στην έξοδο των καυσαερίων δεν επιτρέπει την αντίστροφη πορεία των καυσαερίων εξασφαλίζοντας μας έτσι ασφάλεια και σε περιπτώσεις δημιουργίας υποπίεσης.

.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΟΝΟΜΑ
EMAIL (ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ)
ΣΧΟΛΙΟ