Ενεργειακά τζάκια

Ακόμα και τώρα , επικρατεί η σύγχυση και η παραπληροφόρηση ότι ενεργειακό τζάκι είναι η εστία που έχει ενσωματωμένο αεροθάλαμο ή βεντιλατέρ .

Μεγάλο Λάθος ....

Ενεργειακή είναι η εστία κλειστού τύπου , η οποία έχει θερμική απόδοση από 60% και πάνω και συνδυάζεται πάντα με ρυθμιζόμενη καύση .

Η εστία αυτή πρέπει να μπορεί να παράγει ζεστό αέρα , άσχετα αν ο αερας παράγεται μέσα σε κάποιον ενσωματωμένο θερμοθάλαμο , ή στο αεροθάλαμο που δημιουργείται με την κατασκεευή του τζακιού.

Εστίες οι οποίες λειτουργούν με φυσική ροή είναι ισχυρότερες αφού οι αποδόσεις τους φτάνουν μέχρι και τα 35kw.

Ενεργειακές είναι οι εστίες που μας δίνουν την δυνατότητα να παράγουν ζεστό αέρα , τον οποίο εκμεταλλευόμαστε κατά βούληση και σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε σπιτιού.

Aποφύγετε μη Πιστοποιημένα Υλικά για την Τοποθέτηση και την Δημιουργία του Θερμοθαλάμου της εστίας σας . 

Να φροντίζεται τον ετήσιο Καθαρισμό της Καμινάδας σας , από Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία .